HỒ THIÊN NGA - SWAN LAKE
Đạo diễn NT: huyền thoại MIKHAIL LAVROVSKY
20h 1.8.2015 Trung tâm hội nghị Quốc Gia